Feiyu Tech MG 3-Axis Handheld Gimbal for Mirrorless Camera

FY-MG 

Feiyu Tech FY-MG 3-Axis Handheld Gimbal for Mirrorless Cameras (1)

Feiyu Tech (เฟย-ยู-เทค) รุ่น MG กิมบอลสำหรับกล้อง Mirrorless 

อุปกรณ์มอเตอร์ 3 แกนหมุนอิสระ ทำให้ตัวกล้องตั้งตรงคงที่อยู่ในทิศทางเดียวกับแนวเส้นขอบฟ้า หรือตั้งให้หันไปในทิศทางอื่นตามต้องการ

ควบคุมกล้องไม่ให้สั่นไหวเคลื่อนที่ไปตามมือที่ถือ หรือวัตถุอื่นๆ ที่มีการเคลื่อนที่ ป้องกันอาการสั่นไหวของภาพ ทำให้ได้ภาพที่นิ่งและตั้งตรงเสมอ

ในโหมดการแพน(Pan) และทิ้ว(Tilt) มอเตอร์สามารถควบคุมความเร็วของกล้องในการแพนซ้าย-ขวา หรือทิ้วก้ม-เงย

ให้เป็นไปตามจังหวะที่เหมาะสม ทำให้ได้ภาพเคลื่อนไหวที่เป็นไปอย่างนุ่มนวล

ใช้ได้กับกล้อง Panasonnic GH4 / Sony NEX-7 และกล้อง Mirrorless รุ่นอื่นๆ (ไม่สามารถใช้กับกล้อง DSLR ได้)

Feiyu Tech FY-MG 3-Axis Handheld Gimbal For Mirrorless Cameras (18)Feiyu Tech FY-MG 3-Axis Handheld Gimbal For Mirrorless Cameras (19)Feiyu Tech FY-MG 3-Axis Handheld Gimbal For Mirrorless Cameras (20)Feiyu Tech FY-MG 3-Axis Handheld Gimbal For Mirrorless Cameras (21)Feiyu Tech FY-MG 3-Axis Handheld Gimbal For Mirrorless Cameras (22)"FeiyuFeiyu Tech FY-MG 3-Axis Handheld Gimbal For Mirrorless Cameras (24)Feiyu Tech FY-MG 3-Axis Handheld Gimbal For Mirrorless Cameras (25)Feiyu Tech FY-MG 3-Axis Handheld Gimbal For Mirrorless Cameras (26)"FeiyuFeiyu Tech FY-MG 3-Axis Handheld Gimbal For Mirrorless Cameras (28)Feiyu Tech FY-MG 3-Axis Handheld Gimbal For Mirrorless Cameras (29)Feiyu Tech FY-MG 3-Axis Handheld Gimbal For Mirrorless Cameras (30)Feiyu Tech FY-MG 3-Axis Handheld Gimbal For Mirrorless Cameras (36) Feiyu Tech FY-MG 3-Axis Handheld Gimbal For Mirrorless Cameras (36)Feiyu Tech FY-MG 3-Axis Handheld Gimbal For Mirrorless Cameras (32)


 

Introduction & installation of FY-MG for mirrorless camera


 

FY-MG for mirrorless camera installation and balance adjustment guide